Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

16:36
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
16:35
Miała w sobie sporo z kota. Ze jednej strony niezależna, chodziła swoimi drogami i była zadziorna. Potrzebowała zabawy, rozrywki i wrażeń. Emocji, które przyniosą jej ekscytację i poczucie zagrożenia. Potrafiła się w nich zatracić… ale odpowiednio dotknięta, odpowiednio przytrzymana… wychodziła z niej potrzebująca pieszczot kotka. Dzika, ale pragnąca udomowienia."
— zupa
16:35
Reposted fromthebelljar thebelljar viaSkydelan Skydelan
16:35
3418 3e6b 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viabradypus bradypus
16:35
(...) odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Argov Sherry
Reposted fromirresponsible irresponsible viaSkydelan Skydelan
16:34
8487 4849 390
Reposted fromtwice twice viaraspberryheart raspberryheart

February 11 2015

21:18
7367 1220 390
21:17
5712 cc48 390
Reposted fromtwice twice viaindygoo indygoo
21:14
9415 06ae 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viasidestory sidestory
21:13
1213 f84d 390
Floppy Jesus
Reposted fromsommteck sommteck viatfu tfu
21:13
8550 ce01 390
Reposted fromsadeyes sadeyes viasidestory sidestory
21:12
4568 5810 390
Reposted fromrol rol viakochamewe kochamewe
21:11
Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym czego pragniemy - nie na tym czego sie boimy. Jeśli zacząć być szczęśliwym to dzisiaj, nie jutro, nie za rok.
Reposted fromchocoway chocoway
21:11
Niemądrym jest być zbyt pewnym własnej wiedzy. Zdrowo jest pamiętać, że najsilniejszy może osłabnąć, a najmądrzejszy się mylić.
— Mahatma Gandhi
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaavooid avooid

January 31 2015

22:54
2978 6d62 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viaanavis anavis
22:53
22:53
22:53
2929 a628 390
Reposted fromtron tron vianattaly nattaly
22:52
9856 9d06 390
Reposted frompatos patos viakapitandziwny kapitandziwny
22:52
4366 54a2 390
Reposted fromdoubletap doubletap viakapitandziwny kapitandziwny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl