Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

18:31
4621 27f7 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viaviva-salvadore viva-salvadore
18:30
4542 6fd7 390
Reposted fromtichga tichga viaTurekMenistan TurekMenistan
18:28
Reposted frombiru biru viaTurekMenistan TurekMenistan
18:27
18:27
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec viaAnulaaa Anulaaa
18:27
5391 604e 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaAnulaaa Anulaaa
18:27
3640 5c2b 390
Reposted frompeper peper viaprecieux precieux
18:27
Fajna rzecz, znaleźć się w nieznanym nam mieście! To jest właśnie ten czas i to miejsce, w którym można zakładać, że wszyscy goście, których spotykamy, są dobrzy i mili. To jest chwila marzeń. I dlatego też należy skorzystać z tego, że jest to sen, aby przysiąść sobie chwilę w miejskim parku.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
18:26
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaAnulaaa Anulaaa
18:26
3984 f62b 390
Mamy wolność wyznania
Reposted fromjankoza jankoza vialarwyastralne larwyastralne
18:26
0178 ba46 390
Reposted fromscorpix scorpix viaszmay szmay
18:26
2167 7757 390
To ja. Dzisiaj.  I jutro pewnie też.
Reposted fromsiwa siwa viawrong-suspect wrong-suspect
18:25
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAnulaaa Anulaaa
18:25
8791 1830 390
Reposted frommisieq misieq viahallucinate hallucinate
18:25
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaszmay szmay
18:25
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas

April 08 2015

16:38
szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.
— J. Borszewicz
16:37
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaraspberryheart raspberryheart
16:37
7507 bdcc 390
Reposted fromLotte Lotte viasweetnothingg sweetnothingg
16:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl